Integrale Kindcentra

Ontschotten

Meer en meer komt er politiek en maatschappelijk draagvlak om kinderopvang en onderwijs te ontschotten. De ontwikkeling van integrale kindcentra in de afgelopen jaren is doorvoor de aanleiding. Maar waarom werkt een top-down benadering niet goed? En werkt het samenwerking op de werkvoer te concretiseren in projecten met een kop en een staart? Lees meer over onze visie.

Het Kind op 1

De ontwikkeling van kinderen is het logische startpunt. Het aanbod  van kinderopvang en groep 1-2 van de basisschool kan beter worden afgestemd op ontwikkeling van kinderen. De plotselinge overgang van kinderopvang naar school met andere leerkrachten en een andere pedagogische aanpak (op een andere locatie) past niet bij de geleidelijke ontwikkeling die kinderen doormaken.

Eerst de inhoud, dan pas de vorm

Het realiseren van kindcentra is een delicaat proces. Met kleine ‘kop en staart’ projecten wordt meer bereikt dan met een alomvattend plan dat niet SMART is. Uiteraard is een lange termijn visie nodig als gemeenschappelijke horizon. Pas als de inhoud vorm heeft gekregen in een uniform pedagogisch klimaat, komt de organisatie aan bod. Uitgangspunt daarbij is gelijkwaardigheid en respect voor elkaars complementaire kennis en kunde.  Alleen dan staat het Kind op 1 .

Stappenplan

 • brainstormsessies
  • doel: definiëren van een gemeenschappelijke horizon
 • opstellen intentieverklaringen
  • doel: duidelijke gemeenschappelijke koers
 • uitzettengemeenschappelijk zorgkader
  • doel: structurele samenwerking tussen leerkrachten en pedagogische medewerkers bij vroeg signalering, overdracht en doorverwijzing naar 1e en 2e lijns zorg
 • starten 0-groep
  • doel: maatwerk aanbod voor kinderen tussen 3,5 en 4,5 dat gemeenschappelijk door leerkrachten en pedagogische medewerkers wordt aangeboden
 • personeelsbeleid
  • doel: kennisverbetering, werkafspraken, blijven voldoen aan eisen uit Wet op het Primair Onderwijs en de Wet Kinderopvang, afspraken over kosten
 • administratie en back office:
  • doel: duidelijkheid in geldstromen, gemeenschappelijke inkoop en facilitair beheer