Harmonisatie peuterspeelzalen

Waar staan we nu?

Staat de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk al even op de agenda maar stagneert het proces? Is de totale impact nog niet goed in kaart gebracht? Kind op1 helpt u om alle partijen bij elkaar te brengen en staat u met kennis en ervaring bij om het mogelijke scenario van de harmonisatie uit te werken.

Welk scenario kiezen we?

Er zijn verschillende scenario’s om peuterspeelzalen te harmoniseren. Ieder scenario heeft consequenties voor de exploitatie en de medewerkers. Ons uitgangspunt daarbij is het realiseren van de best mogelijke peuteropvang. Pas daarna volgt pas de vorm. Dat lijkt vanzelfsprekend maar deelbelangen kunnen tot stagnatie van een harmonisatie leiden. Een verbindende externe adviseur of projectleider kan het proces bewaken en indien nodig vlot trekken.

De sporen van het harmonisatietraject

 • juridisch: aanbestedingsrecht; overgang naar een andere cao; opstellen overeenkomsten
 • financieel: ontwerpen exploitatiemodel, subsidiebeschikking en rapportages
 • inhoudelijk: passende dag-arrangementen en extra (bij-)scholing
 • organisatorisch: opzet van aanvullende administratie, heldere communicatie
 • politiek: implementatie van gemeentelijk inkomens- en jeugd (zorg)beleid

Regie en ondersteuning

Goede regie is van belang om de peuterspeelzalen, de kinderopvang, de basisscholen en de gemeentelijke jeugdzorg bij elkaar te brengen en te houden. Een duidelijk stappenplan, heldere communicatie en een realistisch scenario zorgt voor blijvende verbinding tussen als spelers. Kind op1 biedt deze ondersteuning van het begin tot het eind van het harmonisatie traject.

Ondersteuning door Kind op1

 • impactanalyse harmonisatie
  • doel: bij elkaar brengen van partijen, financiële impactanalyse, opstellen scenario’s
 • uitvoering projectmanagement
  • doel: opstellen, begeleiden en bewaken van het plan van aanpak.
 • advisering
  • doel: bedrijfsmatige en juridische implicaties helder krijgen
   • doorrekenen van de financiële exploitatie in een helder model
   • opstellen van subsidie-afspraken voor de geharmoniseerde situatie
   • overzetting naar CAO Kinderopvang

Workshops

Ook biedt Kind op 1 workshops aan over succesfactoren en valkuilen bij een harmonisatie.