Team

Neem contact op >

25 jaar ervaring

Het vaste team van Kind-op-1 beschikt over lange en diverse ervaring zodat u niet per onderwerp andere adviseurs nodig hebt. Dat is in de diversiteit van de kennisgebieden in de kinderopvang en jeugdzorg best uniek. De oprichters van Kind-op-1 hebben een vooruitstrevende visie ontwikkeld over kinderopvang/jeugdzorg. Of het nu gaat om jeugdbeleid, harmonisatie of IKC ontwikkeling, u heeft veel baat bij adviseurs die het totale speelveld overzien, de problematiek snel doorgronden en al in de voorfase een heldere koers helpen uitzetten Ook voor het tijdelijk vervangen van (beleids)medewerkers bent u bij ons aan het goede adres. 

Onze diensten:

 • Advies
 • Interim management
 • Project management

Over Hans

Hans heeft een achtergrond in bestuurskunde en verandermanagement.  Na brede advies en management ervaring in het bedrijfsleven ligt zijn focus sinds 2010 op de onderwijs- en kinderopvang sector. Als interim manager en adviseur richt hij zich op bedrijfsmatige vraagstukken en op samenwerking met het primaire onderwijs en het gemeentelijke jeugdbeleid. Kenmerken:

 • Analytisch, helicopter view
 • Sparring partner voor bestuurders.
 • Verbindt mensen en doelstellingen
 • Inhoudelijke inbreng bij beleidsvorming.
 • Kent de bestuurlijke verhoudingen bij gemeentes.
 • Pragmatisch projectmanagement gericht op resultaat.

Ervaring

 • Bestuurder in kinderopvangorganisaties.
 • Ontwikkelen scenario’s en regievoering bij harmonisatie peuterspeelzalen.
 • Ontwikkelen van resultaatgericht VVE aanbod (voor- en vroegschoolse opvang).
 • Ontwikkelen jeugdbeleid in samenhang met LEA (landelijke educatieve agenda) bij gemeentes.
 • Ontwikkelen samenwerking met primair onderwijs zoals integrale kindcentra.
 • Landelijke en gemeentelijke subsidieregelingen.
 • Onderzoek naar effecten van krimp voor het primair onderwijs.

Neem contact op

T: 06 105 86 101
E: hans@kind-op-1.nl
LinkedIn

Over Reinoud

Reinoud heeft een juridische en bedrijfskundige achtergrond. Met zijn brede management ervaring in het bedrijfsleven, startte hij in 2006 Pulito Advies, dat adviseert en interim management aanbiedt in de onderwijs- en kinderopvang sectoren. Reinoud richt zich meer en meer op samenwerking met het primaire onderwijs en gemeenten. Kenmerken:

 • Verbindende regisseur, daagt wel uit.
 • Pragmatisch en oplossingsgericht: het kan!
 • Bewaakt de balans tussen mens en doel.
 • Focus op uitvoerbaar beleid: resultaatsgericht.
 • Snapt bestuurlijke verhoudingen in onderwijs en gemeente .
 • Weet wat het verschil is tussen een project en een proces.

Ervaring

 • 15+ jaar (verander) manager bedrijfsleven.
 • 10+ jaar bedrijfskundig en juridisch adviseur in de kinderopvang en peuterpeelzaalwerk.
 • Begeleidt IKC samenwerkingsvormen en harmonisatie peuterspeelzalen.
 • Ontwikkelt ‘ontschotting’ projecten: jeugdbeleid – onderwijs – zorg.
 • Adviseert over verbetering ‘back office’ in onderwijs , pzs en kinderopvang .
 • Stelt realistische bedrijfsplannen op voor IKC, psz en kinderopvang.
 • Gedegen kennis van regelgeving, oplossingsgericht.

Neem contact op

T: 06 461 15 715
E: reinoud@kind-op-1.nl
LinkedIn