Artikelen

Case study ‘Preventie en vroegsignalering’

18 april 2017

Bottom up werkt. Lees in bijgaand artikel hoe vanaf de werkvloer op een brede school de schotten tussen onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen werden afgebroken, waardoor kinderen eerder de benodigde zorg krijgen. Niet vanachter de vergadertafel, maar vanuit de werkvloer krijgt ‘omdenken’ echt een kans.

Download de casestudy (pdf)

Procesdenken cruciaal bij integraal jeugd/zorgbeleid

22 februari 2017

De praktijk wijst uit dat gemeenten, basisonderwijs, 1e en 2e lijns zorgaanbieders en kinderopvangorganisaties vaak acteren vanuit hun eigen aanbod, werkwijze en invalshoek. Een goed en integraal jeugdbeleid komt dan niet echt tot stand want niet het kind maar het eigen (deel-) aanbod blijft dan op1 staan.

Download het hele artikel (pdf) >

IKC is maatwerk

28 december 2016

De vorming van een IKC is geen project maar maatwerk. Bepalen de ‘stenen’ de inhoud of andersom? Waarom werkt de top-down aanpak niet? Hoe creëer je draagvlak? Wat is de rol van bestuurders? Hoe kan het voorzieningenniveau in een wijk of gemeente omhoog? Meer weten over de succesfactoren?

Download het hele artikel (pdf) >

De harmonisatie van peuterspeelzalen ontrafeld

28 december 2016

60{de6e0eb39ca3ad3c047dcf0ba72c8f144998b4b4f89b3e146de487033f1ac2d9} van de gemeenten (jan 2017) heeft het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd of is hiermee nog bezig. De overige gemeenten moeten hier nog mee aan de slag. Welke consequenties heeft die harmonisatie voor dag arrangementen? Wat is de impact voor ouders en de exploitatie? Moet je als gemeente aanbesteden? Gaan medewerkers over naar een andere CAO? Hoe communiceer je alle wijzigingen? Waarom is een projectmatige aanpak zo belangrijk?

Download het hele artikel (pdf)>

 

 

Archief